Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Traject van aanmelding

Aanmelden

U kunt zich bij Logopediepraktijk Polman aanmelden middels het aanmeldingsformulier op deze website of telefonisch op het nummer

06-18992842. Wanneer ik niet in staat ben de telefoon aan te nemen, krijgt u een voicemail te horen. Ik vraag u uw naam, telefoonnummer en vraag duidelijk in te spreken. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Ook na aanmelding via de website zal er contact met u opgenomen worden om één en ander duidelijk af te stemmen.

Per 1 januari 2012 kunt u zich ook direct bij mij melden met uw klachten. Een verwijsbrief van dokter of specialist is niet meer nodig. Als u zich meldt, doorloop ik met u of uw kind een zogenaamd 'DTL-traject', een gestandaardiseerd eerste onderzoek.

Controleer aub of uw zorgverzekeraar de DTL-screening vergoedt, anders zult u deze zelf (gedeeltelijk) moeten betalen. In dat geval kunt u er ook voor kiezen toch de huisarts te bezoeken voor een verwijzing.

Loopt uw aanmelding wèl via huisarts of specialist, dan is er geen DTL-onderzoek, en komt u direct in de intake terecht.

Eerste afspraak:

Bij de eerste afspraak heeft u nodig:

- een identiteitsbewijs of bijschrijving

- pasje van de zorgverzekeraar.

Logopedisch onderzoek:

Het logopedisch onderzoek start met een intakegesprek. Afhankelijk van de klacht kan het logopedisch onderzoek uit meerdere sessies bestaan. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of er sprake is van een logopedische stoornis. Als dit het geval is wordt in overleg met u bekeken welke aanpak of behandelmethode het beste aansluit bij uw hulpvraag en mogelijkheden. Soms is overleg met en/of aanvullend onderzoek bij andere disciplines noodzakelijk.

Logopedische behandeling:

De behandeling vindt over het algemeen wekelijks plaats en duurt maximaal 30 minuten.

De behandeling vindt plaats in de logopediepraktijk. Op basis van een medische indicatie kan behandeling aan huis plaatsvinden.

De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de problematiek en de ernst van de klacht.

De behandeling is meestal individueel, in een aantal specifieke gevallen wordt gekozen voor groepstherapie. Naast de directe behandeling kan ouderbegeleiding of begeleiding aan overige familieleden worden gegeven.

Overig:

Ook een second opinion of een (eenmalig) behandeladvies behoren tot de mogelijkheden. 

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, specialisten, consultatiebureaus, tandartsen en orthodontisten en uiteraard stel ik hen als verwijzer op de hoogte van onderzoeksbevindingen en het verloop van een eventuele behandeling.

Het komt voor dat aanvullend onderzoek van een andere discipline gewenst is, zoals KNO onderzoek, audiologisch onderzoek of onderzoek door een spraak-taalteam.

Om u of uw kind zo goed mogelijk te begeleiden neem ik eventueel ook contact op met andere betrokken behandelaars, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school die uw kind bezoekt. Vanzelfsprekend gebeurt dit uitsluitend in overleg en met uw toestemming.