Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wanneer logopedie

Heeft u problemen met spreken of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ?

Vraagt u zich af of Logopediepraktijk Barbara Polman iets voor u zou kunnen betekenen?

De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

U kunt vervolgens onder het kopje "stoornissen" kijken voor meer informatie over de verschillende logopedische stoornissen.Om te kunnen communiceren zijn onder andere nodig: adem, ademspieren, stem, mondspieren, tong, lippen, spraak, hersenen, taal en gehoor.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van de communicatie. De logopedist is gespecialiseerd in de mondmotoriek, zij adviseert ook bij problemen met eten, drinken en slikken. Ook geeft zij/hij scholing en preventie 

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; schorre stem
 • zwakke stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

Spraak:

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen(bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen).

Gehoor:

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • afwijkend mondgedrag:
 • open mondgedrag
 • duim- en vingerzuigen
 • slikproblemen
 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • eet- en drinkproblemen ten gevolge van onvoldoende vaardigheden van de mondmotoriek
 • slikproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening.