Voor wie is logopedie?

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van de communicatie. De logopedist is gespecialiseerd in de mondmotoriek, zij adviseert ook bij problemen met eten, drinken en slikken. Ook geeft zij/hij scholing en preventie.

Wij richten ons op kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.

 Vraagt u zich af of Logopediepraktijk Barbara Polman iets voor u zou kunnen betekenen?

De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen(bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Adem / stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; schorre stem
 • zwakke stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transseksualiteit

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)


Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)
 • spraakafzien (o.a. liplezen)
 • verbetering aanleren met spreken


 Mondmotoriek

 • afwijkend mondgedrag:
 • open mondgedrag
 • duim- en vingerzuigen
 • slikproblemen
 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • eet- en drinkproblemen ten gevolge van onvoldoende vaardigheden van de mondmotoriek
 • slikproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening. 


Specialisaties

 • Psychogene afonie
 • Spraak- en taal problemen bij dementie
 • Selectief mutisme
 • Inzetten creatieve werkvormen voor gedragsproblematiek
 • Werken aan faalangst, onzekerheid en uiten van gevoelens
 • Verstandelijke beperkingen onder andere downsyndroom. 

'Mijn kinderen gaan altijd met veel plezier naar logopedie. Ik heb twee zoons en ze gaan beide naar Barbara Polman.'

Meer cliënt ervaringen lezen?