Barbara Polman foto


  • Ruime ervaring met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen. 

 

  • Afwijkend mondgedrag, stemklachten en stotteren.

 

  • Veel ervaring in het begeleiden van volwassenen met het optimaliseren van de articulatie, adem - en stemgebruik voor representatieve functies. ( o.a. radioverslaggevers, mensen met eigen onderneming, sprekers).

 

  • Door mijn jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs ligt mijn expertise in het begeleiden van kinderen/ adolescenten met diverse soorten gedragsproblematiek.

 

 

  • Wij richten ons op kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.

Meer over mij

In 1997 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht.

Na mijn afstuderen heb ik ruim drie jaar een eigen praktijk gehad in Uithoorn.


Daarnaast heb ik de PABO gedaan en jarenlang in het speciaal voortgezet onderwijs gewerkt als logopedist en docent. Ik heb in deze periode NT2- lessen verzorgd en voorlichting in klassen gegeven.


Naast mijn werk als logopedist heb ik lange tijd lesgegeven als NT2 docent aan anderstaligen. 

Een perfecte combinatie van mijn logopedische kennis en mijn jarenlange ervaring als docent. 

Mijn aanpak is gebaseerd op het principe van “zorg op maat bieden”. Ik kijk wie ik voor me heb, vind een goede werkrelatie, waarin de cliënt zich vertrouwd voelt en inspraak heeft, van groot belang, en stem daar mijn therapiedoelen op af. Met volwassenen bespreek ik deze doelen en worden deze in overleg gevormd. Bij kinderen is er uiteraard nauw contact en overleg met ouders.
In mijn praktijk wordt mij regelmatig om advies gevraagd over hoe om te gaan met o.a. faalangst, adhd en autismespectrum stoornissen. Op op deze vraag nog beter te kunnen inspelen heb ik de opleiding creatieve therapie gevolgd.

Ook zijn wij aanwezig bij basisschool de Opstap, basisschool de Trekvogel en basisschool de Minstreel in IJsselstein.
Bij Basisschool de Minstreel is mijn medewerker Lisette Betgen werkzaam. 
Van jong tot oud behandelt zij op haar unieke creatieve wijze alle problemen op het gebied van spraak en taal.