Vergoedingen

Logopediepraktijk Barbara Polman heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten.

 

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat het logopedisch onderzoek en behandeling door de ziektekostenverzekeraar wordt vergoed als de logopedist een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft een verwijzing nodig van een arts, specialist of tandarts. Voor het vergoeden van een logopedische behandeling moet er een logopedische stoornis gediagnosticeerd zijn.

 

Onderzoek en behandeling aan huis is uitsluitend mogelijk op medische indicatie en worden dan volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar. 

 

Het tarief is per zorgverzekeraar iets verschillend en ligt rond de 42 euro per zitting.

Workshops

Op verzoek verzorg ik workshops en voorlichtingen op o.a. peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en consultatiebureaus.

Voor het geven van een workshop of voorlichting is het tarief € 95,- per uur.

Creatieve coaching

De kosten voor creatieve coaching sessies worden niet vergoed door de verzekeraar. 
Het tarief voor deze sessie is € 80,- per uur.Verhindering

 U kunt tot 24 uur voor het afgesproken behandeltijdstip een afspraak afzeggen of verzetten zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Indien u uw afspraak binnen 24-uur vóór de afgesproken tijd moet annuleren of niet nakomt, zal de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoeden en dient u zelf het tarief te betalen.